FYZIOCENTRUM Jičín, s.r.o.

Adresa: Sv. Čecha 1272, 506 01 Jičín

T: 733 451 010 nebo 491 513 934

E: fyziocentrum@gmail.com | radkapetrtylova@centrum.cz

www.fyziocentrumjicin.cz

 

IČO:24717703

Služby

Fyzioterapie

 • Kineziologický rozbor - Kineziologický rozbor je základní vyšetření každého fyzioterapeuta. Skládá se ze vstupního rozhovoru (anamnéza), kde fyzioterapeut zjistí pomocí otázek, jak zatěžujete svůj organismus a jaké další faktory mohou mít vliv na Váš zdravotní stav. Dále si fyzioterapeut vyšetří speciálními testy Váš pohybový aparát a určí tak možnou příčinu Vašich obtíží. V rámci kineziologického rozboru Vám poradíme a názorně graficky znázorníme základní kompenzační cviky, které by byly vhodné ke zlepšení stavu Vašeho pohybového aparátu. V rámci kineziologického rozboru Vám poradíme s ergonomií. Toto poradenství je zaměřeno na správné používání svého těla v práci vsedě, vestoje i v pohybu, správné zapojování svalů při každodenních aktivitách.
 • Elektroléčba - Vlastníme moderní přístroje BTL - magnetoterapie, elektroterapie - veškeré druhy proudů včetně elektrostimulace a elektrogymnastiky, kombinovaná terapie a ultrazvuk.
 • Speciální metody.

 

Při terapii využíváme tyto metody:

 • Základní principy metody R. Brunkow.
 • Aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie s využitím principů metody R. Brunkow.
 • Nespecifické mobilizace.
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury.
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), aplikovaná PNF.
 • Základy McKenzie - bederní a krční páteř.
 • Základy Bobath konceptu.
 • Základy Klappova lezení - použití u skolióz.

 

Metoda L. Mojžíšové

 • Tato terapie funkční sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Samotná léčba obsahuje několik návštěv u proškoleného fyzioterapeuta a úspěšné výsledky vyžadují každodenní pravidelné domácí cvičení.
 • Úspěšnost metody u žen (tedy počet otěhotnění) je 30-33%. Dle statistiky při pravidelném cvičení této metody je 100% zlepšení u inkontinence žen, 70-80 % pacientů potvrzuje zlepšení při strukturálních vertebrogenních obtížích, 60% úspěšnost při řešení absence menstruačního krvácení u mladých dívek. (zdroj: https://cs.wikipedia.org)

 

Co lze ovlivnit metodou Ludmily Mojžíšové?

 • Nemožnost otěhotnění, donosit plod (léčba funkční sterility).
 • Předčasné potraty zaviněné svalovou dysbalancí Pro ženy podstupující mimotělní oplodnění.
 • Bolest při pohlavním styku.
 • Absence menstruace u mladých dívek.
 • Nepravidelná či bolestivá menstruace.
 • Hypoplazie dělohy, obrácená poloha dělohy.
 • Pomáhá ženám v období klimakteria.
 • Inkontinence u žen.
 • Zlepšení nálezu patologického spermiogramu u mužů.
 • Vertebrogenní potíže (bolesti zad).
 • Skolióza u dětí do 15-ti let.
 • Coxartrózy, bolesti kostrče(zdroj: https://cs.wikipedia.org).


Kineziotaping - funkční tapy jsou v poslední době velmi oblíbené. Užívají se pro stabilizaci kloubů, zpevnění vazů a šlach, odlehčení přetížených svalů. Nebo naopak pro zvýšení svalového napětí např. po úrazu, kdy aplikovaný kinesiotape stimuluje lymfatický systém, podporu funkce bránice a další.


Vložky Formthotics - jsou revolučním typem na míru zhotovitelných stélek. Předností těchto stélek je možnost tvarovat po zahřátí podle nohou a bot klienta. Výsledkem jsou individuální odlitky, které zcela harmonizují s funkcí lidské nohy.


Proč nosit Formthotics?

 • Zabezpečují optimální tlakové rozložení chodidel po podložce.
 • Ideálně podpírají nožní klenbu.
 • Zlepšují stoj, chůzi, běh.
 • Tlumí otřesy, chrání nosné klouby, páteř, šetří Achillovy šlachy, zlepšují činnost žilně-svalové pumpy.
 • Slouží jako izolant proti teplu i chladu, snižují pocení nohou (zdroj: www. Formthotics.com).